Ұлттық Тестілеу Орталығымен бірлесе
Совместно с Национальным Центром Тестирования


Егер Сіз өтінім берген болсаңыз, ЖСН/Телефон енгізіп, «Жүктеу» түймесін басыңыз
Если Вы уже подали заявку, введите свой ИИН/Телефон и нажмите "Скачать"Тест бойынша анықтама алу үшін, ЖСН/Телефон енгізіп, «Анықтама» түймесін басыңыз
Для получения справки, введите свой ИИН/Телефон и нажмите "Справка"